Καλή εβδομάδα!

“Αν μπορείς να βοηθάς τους άλλους. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τουλάχιστον μην τους προκαλείς κακό”.
Δαλάι Λάμα