Ευστάθιος Τσοτσορός

«Ο Έλληνας Ηγέτης με Διεθνή αναγνώριση και ενεργειακό πρόσημο!»

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ο Ευστάθιος Τσοτσορός γεννήθηκε στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας με γονείς τον Νικόλαο και την Ιουλία Τσοτσορού.  Έχει νυμφευτεί την Ελένη Χαρίση και έχει δύο παιδιά τον Νικόλαο και τον Δημήτρη.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1972) και Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978). Αναγορεύτηκε Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (1982).

Η  ξεχωριστή επαγγελματική του καριέρα ξεκινάει με την δεκαετή απασχόληση του ως Διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ (1974-1984) και ως Σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας (1982-1983). Την περίοδο 1984-1988 απασχολείται ως επικεφαλής Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής – Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και του Οργανισμού Αθήνας) Συνεχίζει με την εννεαετή απασχόληση του ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1988-1996). Παράλληλα αναλαμβάνει την θέση ως Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων (1991-1992), ως Σύμβουλος του Προέδρου του ΤΕΕ (1991-1994) και Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων (1994-1995). Συνεχίζει την πορεία του με την δεκαετή απασχόληση του ως Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Ραδιοτηλεοπτικών Ομίλων (ΣΚΑΙ, ALPHA, POLIS, 1996-2005). Την περίοδο 2006 –  2014 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρειών Συμμετοχών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Από το 2015 έως σήμερα διαπρέπει ως Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) και Πρόεδρος Δ.Σ. στην Ελληνικά Καύσιμα ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ).

Αξιοσημείωτη είναι και η ακαδημαϊκή του καριέρα, όπου την περίοδο 1993-2016 είναι Καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στη Σύγχρονη Ελλάδα» και είναι μέλος του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και του Κέντρου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών του τμήματος Κοινωνιολογίας, ενώ από το 2017 είναι Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Θα ήταν τουλάχιστον αδόκιμο να προσπαθήσει κανείς να ξεχωρίσει ή να ιεραρχήσει το πολυδιάστατο και πολυσήμαντο έργο του Προέδρου μιας από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις και του Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου.  Συνέβαλε επιτυχώς στις εταιρείες και τις θέσεις που κατείχε και παρουσιάζει πλούσιο επαγγελματικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό έργο με παγκόσμιες βραβεύσεις και διακρίσεις. Συγκαταλέγεται στους Μάνατζερ που με την διοίκηση τους αναδεικνύονται σε παγκόσμιους ηγέτες με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες εταιρίες να αλλάζουν θετικά τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω, έχει να επιδείξει παράλληλα πλούσιο συγγραφικό έργο. Έχει εκπονήσει αυτοτελή έργα: 1.Οικονομικοί και Κοινωνικοί Μηχανισμοί στον Ορεινό Χώρο. Γορτυνία (1715-1828), Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, 1986, σσ.329. (Διδακτορική διατριβή). 2. Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939),  Πρώτος τόμος: Η αργόσυρτη εκβιομηχάνιση.  Δεύτερος τόμος: Η συμβολή των ανωνύμων εταιρειών στη διαδικασία μετασχηματισμού του κεφαλαίου.  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1993, 1994, 2001. σσ306 + σσ368.  3. Ενέργεια και ανάπτυξη στην μεταπολεμική περίοδο. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 1950-1992, Αθήνα Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1995, σσ573. 4. «Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονομική Ανάπτυξη». Τετράτομο έργο σε συνεργασία με τον Ε. Λιδωρίκη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2014. 4.1 Τόμος Α «Η μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή και η αποτυχία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας (1974-2008)», σσ 471. 4.2 Τόμος Β «Η ιστορία της χημικής Τεχνολογίας από την προϊστορική περίοδο έως τον 19ο αιώνα», σσ775. 4.3 Τόμος Γ «Η διεθνής χημική βιομηχανία από το 1850 έως το 1945», σσ383. 4.4 Τόμος Δ «Η διεθνής χημική βιομηχανία από το 1945 έως το 2008», σσ517.

Επίσης, έχει συμμετοχές σε συλλογικά έργα και έχει καταρτίσει επιστημονικά προγράμματα και μελέτες. Κατείχε την διεύθυνση  της σειράς «Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας» στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα έργα: 1. Νικολάου Σπηλιάδου «Απομνημονεύματα ήτοι Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων», έκδοση του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Ερευνών Ανάπτυξης «Χαρίλαος Τρικούπης»  τόμοι έξι (6) σσ. 3588, Αθήνα 2007. Το έργο αυτό βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2008. 2. Νικολάου Σπηλιάδου Refutation de l’ ouvrage: De l’ etat actuel de la Grece et des moyens d’ arriver a sa restauration, par Frederic Thiersch και ελληνική μετάφραση Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη .

Για το συνολικό επαγγελματικό, επιστημονικό και κοινωνικό του έργο, έχει τιμηθεί, από ελληνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, ενώ με βάση τα κριτήρια του επιπέδου των επιτευγμάτων (level of achievement) και των θέσεων ευθύνης (position of responsibility) έχει επιλεγεί και συμπεριλαμβάνεται σε επανειλημμένες εκδόσεις τριών (3) εκ των πλέον σημαντικών, διεθνούς κύρους και αναγνώρισης βιογραφικών λεξικών της Αμερικής και της Ευρώπης, του Marquis «Who is Who», του American Biographical Institute (ΑΒΙ) και του International Biographical Centre (IBC). Πλέον συγκεκριμένα έχει συμπεριληφθεί στις ακόλουθες διεθνείς εκδόσεις: 1. «Who’s Who in the World» 1989-1990, Marquis «Who is Who» New Providence New Jersey USA 9th edition, p. 1167 καθώς επίσης και στις επόμενες εκδόσεις. 2. «Who’ s Who in Finance and Industry» 1989-1990 Marquis, «Who is Who» New Providence New Jersey USA 26th edition, p. 789. 3. «Who’ s Who of Emerging Leaders in America» 1993-1994, Marquis «Who is Who” New Providence New Jersey USA 4th edition, p. 745. 4. «Men of Achievement» International Biographical Centre, Cambridge, England, June 1990, 14th edition p. 937. «International Leaders in Achievement» International Biographical Center, Cambridge, England, 1991, 2nd edition, p. 919. 5. Τιμητικές Διακρίσεις – Βραβεύσεις: Το 1990 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο του ΑΒΙ «5.000 Personalities of the world» American Biographical Institute, Raleigh North Carolina, USA, 1990, 2nd   edition, p. 497. Το 1994 έτυχε της τιμητικής διάκρισης από το ΑΒΙ «Man of the Year». Το 2001 συμπεριλήφθηκε στον τιμητικό επετειακό τόμο του IBΙ «Outstanding people of the 20th century» International Biographical Institute, Cambridge, England, 2001, 2nd edition, p. 747.  Τέλος, έχει τιμηθεί για την κοινωνική προσφορά και τη συμβολή του στο έργο συλλόγων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελληνικών και διεθνών οργανώσεων.

Είναι μέλος στην Ελληνική Εταιρία Οικονομικής Ιστορίας, Ιδρυτικό μέλος της εταιρίας και μέλος του πρώτου Δ.Σ. για την περίοδο 1991-1993, με Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Γ. Δερτιλή, μέλος στην Διεθνή Επιτροπή για την Διατήρηση των Βιομηχανικής Κληρονομιάς [The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, (TICCIH)]. Ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος, Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) «Ανδρέας Παπανδρέου». Μέλος και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου – Επιστημονικός Υπεύθυνος για τον τομέα «Οικονομίας» (1995-2000), Ινστιτούτο Διεπιστημονικών Ερευνών Ανάπτυξης (ΙΔΕΑ) «Χαρίλαος Τρικούπης». Πρόεδρος Δ.Σ και Επιστημονικός Διευθυντής (2007 έως 2012). Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.Μ.). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Μ.Η.Μ. 1985 –1986. Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., 1991-1994. Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ε., 1991-1994 . Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας του Τ.Ε.Ε. 1991-1994.

Ομιλεί εκτός από την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

https://www.helpe.gr