Αγγελική Γαλανοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας S.Q.S.S. Inc. – QMS Certification Body ESYD REG.NO.767, Shipping Services and Training (Solutions for Quality-Environmental & Shipping Safety Incorporate Association).

Έκανε ναυτιλιακές σπουδές στο B.C.A. και στο Λονδίνο απέκτησε το BSc in Maritime Transportation & Logistics στο Guildhall Univerisity το 2000, το MSc in Maritime Operations στο Liverpool John Moores Univerisity – School of Engineering το 2004, I.S.M./I.S.P.S. Maritime Security Auditor’s το 2003, Train & Instructor το 2003 και επιθεωρητής πλοίων για σημαία Panama το 2004.

Κατέχει τον τίτλο του Lead Auditor – IRCA Register για τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31000 και για τους κώδικες της ναυτιλίας I.S.M., I.S.P.S.

Το 2004 ιδρύει την εταιρεία “S.Q.S. – Solutions for Quality-Environmental and Shipping Safety Inc.” με δραστηριότητα υποστήριξης ναυτιλιακών εταιρείων και πλοίων με μελέτες, επιθεωρήσεις πλοίων και υποστήριξη απαιτήσεων και πιστοποιητικών σημαίας Παναμά αντιπροσωπεύοντας την Panama Registrar of Shipping. Η εταιρεία γίνεται αποκλειστικός αντιπρόσωπος του φορέα πιστοποίησης ποιότητας Q.E.C. U.K. (Quality Environment Certification Body) με διαπίστευση UKAS για ISO 9001 και μεγάλο αριθμό πεδίων πιστοποίησης. Το 2011 σταματάει τη συνεργασία με την Q.E.C. U.K. και με επιτυχία λαμβάνει διαπίστευση με αριθμό 767, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και η εταιρεία αλλάζει διακριτικό τίτλο σε S.Q.S.S. Certification Body.

Τα πεδία πιστοποίησης για ISO 9001 είναι πάλι σε ευρύ φάσμα καλύπτοντας έτσι βιομηχανία, υπηρεσίες, τεχνικές εταιρείες, τεχνολογία, κατασκευές προϊόντων και φυσικά με μεγάλη εξειδίκευση στο κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και υπηρεσιών. Το τμήμα των υπηρεσιών στήριξης για την εμπορική ναυτιλία παραμένει το ίδιο με επέκταση στους λιμένες και την εκπαίδευση τόσο των στελεχών όσο και των ναυτικών.

Η ίδια απέκτησε μεγάλη εμπειρία στο χώρο μέσα από τις ναυτιλιακές εταιρείες που εργάστηκε ως claim manager assistant στην Νaftomar Shipping & Trading Co. Ltd από το 1988 έως το 1990, Zefyros Shipping Co ως assistant manager από το 1990 έως το 1994, Ikaros Shipping Co ως Operator από το 1995-97, ως Assistant DPA στην Aegean Shipping το διάστημα 1997-98, Μagnus Carries ως Quality & Safety Manager (1998- 99), Ship Operator and claims handler για P.S.S.Ν. U.K. πρακτόρευση πλοίων για την Αν. Μεσόγειο (1999-01).
Έχει εργαστεί στο Λονδίνο ως Lead Auditor I.S.O. για τον φορέα πιστοποίησης Q.E.C. U.K. το διάστημα 2001-2002.

Η ίδια ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων είναι αναγνωρισμένη για την εκπαίδευση εξειδικευμένων θεμάτων ναυτιλίας, ποιότητας, περιβάλλοντος, εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρητών που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, shipping operators, crew members, manning agents, ports. Έχει διδάξει στο City University, Cosmos Nautical Training Centre, KEK – VOCATIONAL TRAINING ATHENS CENTRE και με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.

Έχει δώσει συνεντεύξεις στο περιοδικό ΝΑΥΣ και LOGISTICS & MANAGEMENT (L&M) και για το Q & M στο Λονδίνο.
Αρθρογραφεί για ζητήματα ναυτιλίας, διαχείριση ποιότητας και περιβάλλοντος, ασφάλεια και υγιεινή, σε διάφορα περιοδικά (ΝΑΥΣ, L&M, QM).

Βραβεύτηκε για τη συμμετοχή της ως μέλος της ομάδα ερευνητών για το GALILEO PROJECT of EUROPEAN UNION το 2003.

Είναι μέλος του Ινστιτούτου Επιθεωρητών Ποιότητας CQI & IRCA, του Nautical Institute, SOLE, CMI, IEMA, APM, WIMA, EEDE.

H πλήρης βιογραφία της Αγγελικής Γαλανοπούλου θα φιλοξενηθεί στις σελίδες της 8ης έκδοσης του Who is Who για το 2013.