Βερύκιος Γιώργος

Γεν. Διευθυντής της SEPHORA Μαρινόπουλος ΑΕΕ

Untitl3ed-1Έλκει την καταγωγή του από την Λευκάδα, οι πρόγονοί του φέρεται να έχουν ενετικές ρίζες, βρίσκονται στην περιοχή από το 1740.

Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Άρτα. Απέκτησε το πτυχίο της ΑΣΟΕΕ το 1990, το ΜΒΑ από το University of Kents UK το 1993. Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα Ηγεσίας & Επικαιρότητας στο London School 2005 και σε Φορολογικά στο PrizeWaterhous 2003.

Εργάστηκε ως εσωτερικός ελεγκτής στην Βιοχάλκο 1995, αρχικά ως

εκπαιδευόμενος και σταδιακά έφθασε στο βαθμό του Διευθυντή και Οικονομικού Μάνατζερ. Από το 1999 – 02 εργάστηκε στην Notos Gallery ως Οικονομικός Διευθυντής, 2002-03 στην Εταιρεία Παροχής Αερίου ως Οικονομικός Διευθυντής όπως και στην Εταιρεία Diago εισαγωγές ποτών 2003-07.

Από το 2008-11 υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Μαρινόπουλος ενώ από το 2012 – σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της SEPHORA Μαρινόπουλος ΑΕΕ

Αρθρογραφεί κατά διαστήματα στον ειδικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Συμμετέχει σε συνέδρια σχετικά με την οικονομική κρίση της χώρας