23

Κ. Γ. Καραμανλής

Γεννήθηκε στο χωριό Πρώτη του νομού Σερρών το 1907. Αρχικά έγινε δικηγόρος και άσκησε το επάγγελμά του στις Σέρρες. Εισήλθε στην πολιτική το 1935,…

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Η 23η Απριλίου καθιερώθηκε από την UNESCO, το 1995, ως η Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου λόγω του ότι αυτή την ημερομηνία το 1616 έφυγαν…