Τρυφωνίδη

Τρυφωνίδη Μαρία

Πρόεδρος Δ.Σ. της “ΦΛΟΓΑ Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια” Αντλεί την καταγωγή της από το Κίτιο και το Επισκοπειό Λευκωσίας Κύπρου. Ο πατέρας της υπήρξε…