Σπανίδης

Σπανίδης Νίκος

Αγρότης – Γεωπόνος. Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1977.  Κατάγεται από την Ξάνθη και την Ανδριανούπολη. Ο παππούς Νίκος ήταν αυτοκινητιστής, εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη το…