Νευρολογικής Κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών