Μαΐου

9η Μαίου, η ημέρα της Ευρώπης

Η σημερινή Ημέρα της Ευρώπης βρίσκει τη γηραιά ήπειρο σε μια δύσκολη συγκυρία. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ…