Λογοτέχνης

Μπερτσάτου Ελένη

Συγγραφέας-Λογοτέχνης, Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθηνών (ΣΔΥΑ) Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές της στον Ν. Ηλείας. Παρακολούθησε πλήθος κύκλων σπουδών και σεμιναρίων σε θέματα…

Δημήτριος Χαλιβελάκης

Δημοσιογράφος – Λογοτέχνης. Το 1953 έλαβε βραβείο ως άριστου μαθητή Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου από τον Φιλολογικό Σύλλογο “Ο Παρνασσός” Το 1956 Ξεκίνησε την πορεία…