κριαράς εμμανουήλ

Κριαράς Εμμανουήλ

 Φιλόλογος Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1906. Ο πρόγονός του Χατζή – Ανδρέας Κριαράς, είχε υπηρετήσει υπό τον Λάμπρο Κατσώνη και είχε γίνει μέλος της…

Εμμανουήλ Κριαράς

Φιλόλογος, Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στο Πειραιά, το 1906. Ο πρόγονος Χατζή – Ανδρέας Κριαράς, είχε υπηρετήσει υπό…