ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Kατσίκη Βασιλική Αγγελική

Δρ. Ωκεανογράφος – Οικοτοξικολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές στις σχολές “Νεσλιχανίδης” (Δημοτικό) και την Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanne D’ Arc” (Γυμνάσιο –…