εκδόσεις

Χρήστος Ζαμπούνης

Εκδότης Απόφοιτος Σχολής Ξεναγών της Αθήνας και της  Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Το 1986 DEA Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Paris II. Το 1987  ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές…