Απόκης

Απόκης Δημήτριος

Δημοσιογράφος, Διεθνολόγος Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα. Σπούδασε διεθνείς σχέσεις στο IST College, απέκτησε το πτυχίο των διεθνών σχέσεων στο Αmerican University,…