Νικολάου Χαράλαμπος

Ενας “πράσινος μηχανικός” με διακρίσεις στο τρίαθλο!

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1959 ενώ έλκει  την καταγωγή από την Τρίπολη. Στην Αθήνα την γεννετηρά του, το 1976, ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 17ο Λύκειο Παγκρατίου. Ακολούθησαν σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής με ειδικότητα στην Ιατρική Μηχανολογία στο I.U.T. Toulouse (πτυχίο 1982) και  μεταπτυχιακό Βιομηχανικού Αυτοματισμού (1991 – 1992).

Συνέβαλε ενεργά στην μελέτη και κατασκευή προτύπου τριών χειρουργικών εργαλείων εγχειρίσεων ανοικτής καρδιάς (Γαλλία 1982) καθώς και στην οργάνωση συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (1ο Πιστοποιημένο στην Ελλάδα) και την μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου της ΕΛΑΪΣ

Στην αρχή της καριέρας του, ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία Ergon O.E. στις πωλήσεις μηχανημάτων επεξεργασίας σιδήρου και από το 1985 έως σήμερα  εργάζεται στην Unilever Greece  σε διάφορες θέσεις διαγράφοντας μια λαμπρή πορεία . Από το 1985 έως το 1997 ανέλαβε την θέση του Μηχανικού παραγωγής, όπου  ανελίχθηκε σε Μηχανικό Περιβάλλοντος και ασφαλείας του Ομίλου. Ένα άλλο σημείο σταθμός στην καριέρα του, είναι ως υπεύθυνος για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Από το 2014 εργάζεται στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Unilever Knoor που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Έχει λάβει με την εταιρεία Unilever Greece , διακρίσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τη νέα αποθήκη στο Σχηματάρι (2012), μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΛΑΪΣ (2012), διαχείρισης νερών και ενέργειας στο εργοστάσιο της Γαστούνης (2012) και διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων της ΕΛΑΪΣ (2013)

Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από το1995. Πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από το 2003 και λίγο αργότερα  το 2009 παίρνει πιστοποίηση στην Διαπίστευση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Διετέλεσε Επιθεωρητής Περιβαλλοντικών Συστημάτων για την Unilever Europe (1995 – 2009), Επιθεωρητής Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών προγραμμάτων (RETEX) και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. σε Επιτροπή Περιβάλλοντος (2000 – 2004). Επίσης, διετέλεσε Quality Manager στην Ε.ΣΥ.Δ. και εκπρόσωπός της στην Ευρώπη στις Επιτροπές CE (2001 – 2004). Υπήρξε Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος για Φορείς Πιστοποίησης (2005 – 2009)και Αντιπρόεδρος επιτροπής Ε.Τ.Ε.Φ. (2009-2012).

harry.nicolaou@unilever.com