Μαζαράκης Γιώργος

Διευθύνων Σύμβουλος “PCC Hellas”

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1995). Εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο: “Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικούς παραγώγους”. Έχει πλήθος πιστοποιήσεων σε θέματα πληροφορικής.

Το χρονικό διάστημα 1994-1995, παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε ως Εισηγητής Σεμιναρίων Πληροφορικής στο “Ι.Ι.Ε.Κ. Όμηρος”. Από το 1995 έως και το 1997, διετέλεσε Project Manager, αλλά και Εισηγητής στην “ITEC Total Solutions”. Το 1998 πραγματοποίησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική αεροπορία, και στη συνέχεια επανεντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της “ITEC Total Solutions”, αναλαμβάνοντας τις ίδιες αρμοδιότητες. Το 1999, για μικρό χρονικό διάστημα, συνεργάστηκε με την “Unilever Hellas”, ως Σύμβουλος ΙΤ. Στη συνέχεια έως και το 2003, κατείχε τη θέση του Technical Director στην “Enterprise Intelligence Ltd”. Το 2003 εντάσσεται στον φαρμακευτικό κλάδο. Έως και το 2005 ανέλαβε e-Bussines and Marketing Technology Manager στη “Novartis Hellas” και στη συνέχεια Διευθυντής Αμοιβών και Παροχών Προσωπικού. Το 2006 ιδρύει την “PCC Hellas”, της οποίας είναι Διευθύνων Σύμβουλος. Βασική δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή. Με γνώμονα την εξασφάλιση της φαρμακευτικής συμμόρφωσης, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών στη θεραπευτική αγωγή. Συνδυάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνολογία, αναπτύσσουν ευφυή συστήματα, που βοηθούν τον ασθενή, ενημερώνουν το θεράποντα ιατρό και εξελίσσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν κατ’ οίκον νοσηλευτική υποστήριξη και τακτική επικοινωνία με τον ασθενή για την υπενθύμιση της λήψης των φαρμάκων του, την υπενθύμιση συμπληρωματικών εξετάσεων κατ’ εντολή του θεράποντος ιατρού, καθώς και την υπενθύμιση της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης από το θεράποντα ιατρό. Το 2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, πιλοτικό πρόγραμμα χρονικής διάρκειας πέντε μηνών, σε ασθενείς (ηλικίας 35-67) σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, που στηρίχτηκε στη λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών διαχείρισης πληροφοριών.

Η “PCC Hellas” δραστηριοποιείται στον τομέα της φαρμακευτικής συμμόρφωσης, με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής του ασθενή, κυρίως των ηλικιωμένων. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επιπλέον διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής συμμόρφωσης. Το 2013 συμμετείχε στο 2ο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας “Η Ελλάδα Καινοτομεί!”, με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Φροντίδας και Διασφάλισης Θεραπείας