ΠΙΣΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μάριος Ευθυμιόπουλος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (ΕΙΔΕΑΣΜ) Strategy International, Τhink Τank. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981 .Το 2001 έλαβε πτυχίο Bachelor of Arts (Hons) στον κλάδο International Relations & Politics από το Πανεπιστήμιο του Lincolnshire & Humberside στο Lincoln Μεγάλης Βρετανίας. Το 2002 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό MSc με τίτλο σπουδών Russian and Post-Soviet Studies από το London School of Economics and Political Science (LSE) Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία. Το 2003 έλαβε (ΜA) σε συνέχεια από το LSE Masters of Advanced International Studies (M.A.I.S.) από την Diplomatic Academy of Vienna Βιέννη Αυστρίας. Το 2005 αποφοίτησε από την Σχολή Πολέμου του ΝΑΤΟ. Το 2008 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του με βαθμό “Άριστα” στις Πολιτικές και Στρατηγικές Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με διάκριση. Ως Καθηγητής, το 2011 ολοκλήρωσε Πρόγραμμα Στρατηγικών Σπουδών για Επαγγελματίες & Ακαδημαϊκούς στο Philip Merrill Center for Strategic Studies, SAIS, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Washington DC διατηρώντας ταυτόχρονα θέση στο Κέντρο, Διατλαντικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Διατελεί σημαντικό διδακτικό έργο σε πανεπιστήμια, κολέγια, ινστιτούτα και διεθνή κέντρα ερευνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Είναι κριτής επιστημονικών άρθρων και συμμετέχει ως ομιλητής αλλά και ως διοργανωτής διαφόρων διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Ειδικεύεται σε θέματα διαμεσολάβησης, πολιτικής κατοχύρωσης και τακτικής επίλυσης συγκρούσεων κρατικών. Διδάσκει στις σχολές Πολέμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και καθηγητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομίας στην Ελλάδα.
Η πλήρης βιογραφία του κ. Ευθυμιόπουλου βρίσκεται στην 7η έκδοση του Ελληνικού Who is Who το 2012