Αντωνιάδου Ελένη

Owner-Marketing Director της εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων Brainstorm.

Γεννημένη στην Αθήνα, πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Μαθηματικής Σχολής και Μεταπτυχιακές σπουδές στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Μητέρα 3 παιδιών αποτελεί πρότυπο για τη σύγχρονη ελληνίδα η οποία συνδυάζει απόλυτα την οικογένεια με τη καριέρα. Εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Σύμβουλος Πολιτικής Επικοινωνίας και έπειτα στο Υπουργείο Επικρατείας.
Η ιδιαίτερη της εμπειρία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην συνεργασία της με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην θέση της Συμβούλου Πολιτικής Επικοινωνίας στο γραφείο του Υφυπουργού. Οι ιδιαίτερες επικοινωνιακές της δυνατότητες σε συνδυασμό με την εμπειρία της λειτούργησαν καθοριστικά ώστε να αναλάβει από το 2003 έως το 2009 την θέση της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Παπαθεοχάρη (οργάνωση εκδηλώσεων και χορηγικών συνεργασιών). Συνεργασίες με Αθήνα 2004, Vodafone, Cosmote, Alpha Bank, Nokia, Novo Nordisk, Wind, Nova.
Η Ελένη Αντωνιάδου με έντονη παρουσία στον χώρο των εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και της επικοινωνίας δημιούργησε το 2008 την εταιρεία “brainstorm”-integraded communications.
Η “brainstorm” έχει ως σκοπό να παρέχει στους πελάτες της, υψηλού επιπέδου Διαφημιστικές Υπηρεσίες, καθώς και ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Marketing & Δημοσίων Σχέσεων. Οι υπηρεσίες αυτές ξεκινούν από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης στρατηγικής επικοινωνίας, την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών και καταλήγουν στην αξιολόγηση του προγράμματος με τελικό στόχο τη διαμόρφωση και διασφάλιση μίας ισχυρής εταιρικής εικόνας.
Η “brainstorm” είναι η εταιρία που προσφέρει έγκαιρο προγραμματισμό, φιλική εξυπηρέτηση, συνέπεια και χαμηλό κόστος πιστεύοντας ότι το Marketing δεν αποτελεί μόνο μέσο προώθησης αλλά και μέσο σύσφιξης σχέσεων μεταξύ εταιρίας και των πελατών της.
Έχουν πραγματοποιηθεί δημοσιεύσεις σε διάφορα περιοδικά του κλάδου.

Η πλήρης βιογραφία της κ. Αντωνιάδου φιλοξενείτε στις σελίδες της 7ης ‘έκδοσης του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2012.