Αγιοστρατίτης Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής – ΟΕ.: Hellenic Environmental Center (HEC) (θυγατρική του Ομίλου Aegean)

Έλκει την απώτερη καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Ολοκλήρωσε τις Εγκύκλιες σπουδές του στον Πειραιά. Ακολούθως, φοίτησε στο Χημικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στη Χημεία Περιβάλλοντος. Εν συνεχεία ξεκίνησε να εργάζεται σε Μονάδα Επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων της HEC ως Χημικός και στη συνέχεια ως Υπεύθυνος Ποιότητας και αναβάθμισε αυτή με την Πιστοποίηση των Lloyd’s. Στη συνέχεια απασχολήθηκε με επιτυχία ως κορυφαίο στέλεχος και σε άλλα τμήματα και από το 2007 ανέλαβε και ασκεί μέχρι σήμερα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η HEC δραστηριοποιείται στα περισσότερα και μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια στην συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των πετρελαιοειδών καταλοίπων που παράγονται στα πλοία. Ειδικότερα, διαθέτει διπύθμενους (double bottom) και διπλού τοιχώματος (double hull) Πλωτούς Διαχωριστήρες, εξοπλισμένους με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τον ECOMASTER χωρητικότητας 100.000 m3, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και τον ECOLEADE  χωρητικότητας 30.000 m3. Επίσης διαθέτει στόλο συλλεκτικών δεξαμενόπλοιων και βυτιοφόρων οχημάτων, με τα οποία συλλέγονται τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα που καταλήγουν στους Διαχωριστήρες, όπου διαχωρίζονται σε ελαιώδες έρμα και καθαρό νερό με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. Η τεχνογνωσία, η πείρα και το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αποτελούν το όχημα για την επιτυχή πορεία. Ήδη η Εταιρεία, στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξής της έχει δρομολογήσει τον σχεδιασμό και κατασκευή 10 σύγχρονων διπλού τοιχώματος πλοίων ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

Η βιογραφία του κ. Αγιοστρατήτη φιλοξενείται στις σελίδες του Who is Who από την 7η έκδοση που πραγματοποιήθηκε το 2012 ως σήμερα.