Βασίλης Θεοχαράκης

Θεοχαράκης Βασίλης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοχαράκη Τελείωσε το Δημοτικό και Γυμνάσιο στην Καλλιθέα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε…

Βασίλης Θεοχαράκης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοχαράκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από 15 ετών εισέρχεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα…